mega888 Condicions d'ús - autentiqum

Informació General

Authentique és una empresa que es dedica a la comercialització de complements de moda fets per artesans. Conscients de la fràgil barrera entre les diferents formes d'artesania i fet a mà, AUTENTIQUM vol donar rellevància a tots aquells artesans amb Carnet d'Artesà així com el reconeixement de Mestre Artesà que atorga la Generalitat de Catalunya segons Decret 182/2014 de 30 de desembre , a través d'aquesta botiga online.

Liderada per Mireia Casamada, la visió de AUTENTIQUM és oferir luxe artesanal en complements de moda per a persones originals amb la missió d'apropar als artesans de complements de moda al públic que li agrada les peces originals i atemporals, focalitzat en la qualitat del producte i la seva autenticitat.

Els productes que es presenten són sèries úniques seriades o bé edicions limitades, i tots ells s'identifiquen com a producte artesà amb un Certificat d'Autenticitat.

Les condicions generals d'ús que a continuació s'especifiquen regulen les condicions de venda, i la seva acceptació implica que l'usuari accepta les illes i queda vinculat per elles i per la redacció de les mateixes en el moment de l'acceptació.

Tot comprador ha de ser major de 18 anys i tenir capacitat suficient per a celebrar contractes, i en concret per comprar els productes que s'ofereixen a la pàgina de AUTENTIQUM.

Els productes i els seus preus

Com ja s'ha indicat, tots els productes són artesans i fabricats a mà, motiu pel qual no hi haurà dues peces exactament iguals, de manera que les imatges dels productes que s'ofereixen a la web poden variar en mínims detalls que de cap manera alteraran la forma o aspecte del mateix.

Cadascun dels articles anirà acompanyat d'una fitxa tècnica que ha d'especificar la cura per a la seva neteja i conservació, sent de gran importància observar les mateixes perquè la garantia del producte cobreixi les seves possibles desperfectes.

Els clients poden sol·licitar la confecció de productes exclusius, per a això han de facilitar el disseny i triar el material desitjat. En aquest cas no hi haurà dret a devolució.

De la mateixa manera es poden sol·licitar regals d'empresa, si bé, i atenent el nombre d'unitats que poden encarregar-se, haurà de comunicar-se i realitzar l'encàrrec amb un mínim de dos mesos d'antelació a la data de lliurament, ja que atenent al fet que la confecció és manual, requereix més temps per a això.

Els preus que publica la pàgina web són amb IVA i qualsevol altre impost inclòs, no així les despeses de transport o enviament, que es calcularan automàticament quan s'indiqui el codi postal a la fitxa del producte que es vol adquirir. L'import de l'IVA serà descomptat directament si la compra es realitzés des de i amb destinació a les Illes Canàries.

Si la destinació del producte fora Ceuta, Melilla o les Illes Canàries, les despeses duaners seran a càrrec del destinatari, si es meriten.

AUTENTIQUM es reserva el dret a modificar els preus, si bé respectarà sempre el preu existent en el moment de realitzar la compra.

Si per qualsevol circumstància es produís un error en el preu publicat a la web, un cop detectat es notificarà de forma immediata a l'usuari que hagi realitzat la compra. Si el preu real fos superior al publicat, podrà confirmar la comanda al preu correcte o anul·lar-lo.

La compra

L'usuari triarà el producte i ho afegirà a la cistella de compra. Un cop finalitzada la selecció de productes, verificarà els mateixos i el cost de transport.

Atenent al fet que alguns dels nostres productes tenen una mesura o talla concreta, l'usuari podrà comprovar si s'ajusta a les seves necessitats a través de les instruccions que apareixen a la informació del producte.

Posteriorment realitzarà la compra com a usuari registrat o usuari convidat, omplint el formulari electrònic que apareixerà en cada cas, seguint les instruccions. Hi ha la possibilitat de sol·licitar que el lliurament es realitzi en un municipi diferent al de l'usuari.

Validarà la comanda, acceptarà les condicions d'ús i formalitzarà el pagament.

Efectuada la comanda, el client rebrà un mail de confirmació de la compra amb l'import total desglossat, el nombre de comanda per poder fer-ne el seguiment, la data aproximada de lliurament del producte i la forma de pagament.

Quan el paquet sigui recollit per l'empresa de transport, aquesta remetrà un mail al client per informar sobre això, i un segon mail per indicar l'hora d'entrega.

L'usuari pot obtenir la factura de compra mitjançant el link descarregable de la pròpia web.

Cancel·lació de la comanda

El usurari pot cancel·lar la comanda efectuada en un termini de 12 hores des que va validar la compra.

Per a això, haurà d'accedir a l'apartat corresponent del web, denominat "XXXXXX", i sol·licitar la cancel·lació.

No serà vàlida la cancel·lació que se sol·liciti per una via diferent a la indicada.

AUTENTIQUM podrà cancel·lar la comanda si l'usuari no efectua el pagament, sense necessitat de previ avís.

Pagament dels productes

La nostra botiga virtual disposa de pagament a través de targeta de crèdit, lupay, transferència bancària o contra reemborsament.

Totes les nostres passarel·les de pagament estan certificades per pagar de forma segura.

El pagament del preu i de les despeses d'enviament, llevat que sigui contra reemborsament o per transferència bancària, es realitza en el moment en què AUTENTIQUM confirma la comanda, i s'efectuarà seguint els passos que se li vagin indicant.

La targeta amb la qual es realitzi el pagament haurà d'estar emesa per un banc espanyol o que, tot i ser estranger, tingui sucursal o filial establerta a Espanya.

AUTENTIQUM ha protegit la seva pàgina davant atacs externs per tal de garantir la seguretat de l'usuari.

Si el pagament no s'efectua correctament o no es remetés la documentació requerida per a justificar el mateix, la comanda serà cancel·lat sense necessitat d'avís posterior.

Quan el pagament es faci mitjançant transferència bancària, no es cursarà la comanda fins que no rebem el justificant corresponent.

Si el mode de pagament triat és contra reemborsament, només es farà lliurament efectiu del producte si el pagament es realitza en el moment de l'entrega.

Lliurament de la comanda

La comanda es lliurarà en el domicili indicat per l'usuari, que haurà d'estar en territori nacional.

De cap manera AUTENTIQUM es fa responsable si l'adreça de lliurament indicada és errònia, si bé procedirà al lliurament en el nou domicili que se li indiqui per l'usuari, sent a càrrec d'aquest els costos que aquest canvi impliquin.

Quan el lliurament estigui disponible, l'usuari rebrà la notificació de lliurament, perquè es trobi en el domicili indicat a l'hora acordada. Si, malgrat això, l'usuari estigués absent, es deixarà avís per concertar nova hora de lliurament o bé per poder recollir el paquet a la seu de l'empresa de transport, segons desitgi l'usuari.

El termini de recepció del producte serà entre 72 hores i 5 dies des que es realitzi la comanda, sense que comptabilitzin en aquest còmput els dies festius (nacionals, autonòmics o locals) i caps de setmana. Així mateix podrà no respectar aquest termini de lliurament si existissin causes de força major o imputables a l'empresa de transport.

En qualsevol cas d'excés del termini indicat, l'usuari pot rebutjar el producte. En aquest cas, es procedirà a la devolució del preu total pagat.

En el moment del lliurament, el receptor haurà d'identificar al transportista i signar l'albarà de lliurament, del qual se li proporcionarà una còpia.

Es posarà a disposició del client un paquet que contindrà una caixa de mesures estandarditzades per a cada producte (que es trobarà en el seu interior) i dissenyada per AUTENTIQUM, que servirà per guardar-; i un certificat de l'artesà amb el nom del creador i una petita explicació de l'article, així com les instruccions de neteja i conservació del mateix.

A partir del moment en què el lliurament s'ha formalitzat, els riscos sobre el producte passen a ser de l'usuari.

Desistiment o Devolució de la compra

L'usuari podrà desistir o procedir a la devolució de la compra en els 15 dies posteriors a la recepció de la mateixa, i de conformitat amb la legislació aplicable, comunicant-ho a AUTENTIQUM el més aviat possible ia través dels mecanismes habilitats per a això en la pàgina web .

Per desistir no cal que al·legui causa, si bé és essencial per a això que el producte no hagi estat utilitzat.

En aquest cas, el reintegrament del preu total abonat es durà a terme de la mateixa manera en què es va efectuar el pagament del producte, un cop el mateix hagi estat lliurat a la seu de AUTENTIQUM.

No és procedent el desistiment i / o la devolució del producte:

• Quan hagi estat usat

• Quan no es trobi en les mateixes condicions que quan va ser lliurat

• Quan hagin estat confeccionat per encàrrec i sigui exclusiu

• Quan no siguin aptes per a ser retornats per raó de salut o higiene (pendents, mocadors per als cabells, barrets ...) si han estat desembalats i usats.

Si la devolució es produeix perquè el producte és erroni, defectuós o està fracturat, l'usuari podrà escollir entre la devolució del preu o la reposició del mateix, en les mateixes condicions de lliurament, si el producte es troba en estoc.

Si la devolució del producte és per error en l'elecció, l'usuari es farà càrrec de les despeses d'enviament i retorn (que haurà de ser a ports pagats).

No s'acceptarà el desistiment de la compra un cop transcorreguts els 15 dies des del lliurament del producte.

Tots els productes disposen de la garantia legal que correspongui segons el tipus d'article de què es tracti.

No serà d'aplicació la garantia en aquells supòsits en què no s'hagi seguit les instruccions de neteja i conservació que acompanyen el producte, pel que no procedirà la devolució.

Tampoc cobrirà la garantia els supòsits d'ús inadequat o mal intencionat per part de l'usuari.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible conservar el justificant de compra de l'article.

AUTENTIQUM no procedirà al reemborsament si detecta que el producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s'ha realitzat conforme al que indica aquestes Condicions d'Ús.

El reemborsament s'efectuarà en un màxim de 5 dies des de la recepció del producte retornat a la seu de AUTENTIQUM.

Servei d'Atenció al client

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'usuari podrà contactar amb el servei d'atenció al client a través del següent correu electrònic: XXXXXX

Atenent al tipus d'articles que s'ofereixen, la responsabilitat de AUTENTIQUM es limitarà al preu d'adquisició de l'article i les despeses de transport que hagi assumit l'usuari.

Així mateix, no es responsabilitza si la compra es realitza per menors de 18 anys falsejant les dades que es requereixen per a la transacció.

Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari reconeix que tots els articles que apareixen a la pàgina web estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que els seus creadors hagin registrat, pel que queda prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització i qualsevol acció que infringeixi la normativa al respecte.

Política de cookies

AUTENTIQUM utilitza cookies pròpies (des d'un equip gestionat per nosaltres) amb la finalitat de millorar els seus serveis i amb fins únicament analítics.

Les cookies són arxius que s'instal·len al disc dur de l'ordinador o en la memòria del navegador de l'usuari per a identificar-lo.

El seu ús resulta imprescindible ja que millora el nostre servei, facilita la navegació, identifica a l'usuari, etc., però l'usuari pot bloquejar o eliminar-les, en aquest cas és possible que no es pugui accedir totalment o parcialment a la pàgina web.

Llei aplicable i fur

Les presents condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola (inclosa l'autonòmica de Catalunya).

La declaració de nul·litat de qualsevol clàusula d'aquestes Condicions d'Ús no anul·larà la resta del contracte, havent d'interpretar el mateix d'acord amb la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes condicions.

Qualsevol discrepància que pogués sorgir de la seva interpretació o aplicació en relació a la seva validesa, interpretació o compliment es pot sotmetre a mesurament de consum, i en cas de persistir la discrepància, seran Tribunals competents els de Sabadell, amb renúncia al fur de l'usuari, si la legislació aplicable ho permet.