mega888 Política de privacitat i protecció de dades - autentiqum

Durant la utilització d'aquesta pàgina, poden sol·licitar dades de caràcter personal, que sempre, i en tot cas, seran tractades segons el que estableix la normativa i legislació vigent i en cap cas seran usades per a finalitats diferents de les que s'indiquen més endavant.

Per AUTENTIQUM és molt important la seguretat i privacitat dels seus usuaris, de manera que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer, segur i d'accés restringit, titularitat de AUTENTIQUM, domiciliada a Sala Boadella, 8 08211 Castellar. En cap cas la informació continguda en el fitxer serà cedida a tercers, excepte autorització expressa de l'usuari.


Les seves dades seran tractades de forma estrictament confidencial i amb les següents finalitats:

1. Informar l'usuari de les incidències de la compra i lliurament, si fos necessari.

2. Contestar les seves preguntes i facilitar-li la informació que se'ns hagi requerit.

3. Informar de nous productes, ofertes i promocions.

4. Estadística en relació a la comercialització i venda dels productes.


AUTENTIQUM garanteix el dret de l'usuari, d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, mitjançant comunicació adreçada a mireiacasamada@autentiqum.com ; sent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades facilitades.

En qualsevol moment, l'usuari pot manifestar el seu desig de no rebre cap tipus de publicitat. Per a això, no té més que remetre la petició al correu electrònic indicat.

Llevat que s'indiqui el contrari, cal emplenar les dades requerides en el formulari que trobaran a la web, ja que en cas contrari, AUTENTIQUM pot decidir no cursar la comanda.

L'usuari declara haver estat informat de la política de privacitat i protecció de dades de AUTENTIQUM, i accepta el tracte en la forma i finalitats indicades.

Si les normes aplicables fossin modificades, AUTENTIQUM es reserva el dret a efectuar els canvis en la seva política de privacitat i protecció de dades preceptius per a la seva adequació, informant puntualment d'això a aquesta pàgina.